درب های چوبی از جنس چوب و دو ورق چوبی یا مصنوعات چوبی (متناسب با نوع درب) تشکیل می شود که فضای خالی بین آن دو ورق را در گذشته با شبکه هایی به صورت ضربدری پر می کردند که فیبرنامیده میشدند اما فیبر شامل مشکلاتی میشد ازجمله سنگین شدن درب، که باعث کاهش عمر مفید آن می شد، و اگر تنها بخشی از آنرا پر می کردیم استحکام مد نظر را ایجاد نمی کرد و علاوه بر آن هزینه بر بودن فیبر و زمان بر بودن تولید شبکه های فیبری مزید برعلت بود.

با آمدن شبکه های هانیکام این مشکل تا حدود زیادی رفع شد. هانیکام یا در اصل honeycomb به معنای شانه عسل یا لانه زنبور از مصنوعات چوبی می باشد که به نسبت فیبر بسیار سبک تر است، در راستای طول و عرض انعطاف پذیر بوده اما از جهت ارتفاع کاملا محکم است و این باعث میشود که فضای خالی بین درب های چوبی را به خوبی پر کرده و محکم کند.